دوره 14، شماره 4 - ( 6-1396 )                   جلد 14 شماره 4 صفحات 74-65 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


دکتری روانشناسی و عضو هیئت علمی، گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران. ، tayebe.rahimi@yahoo.com
چکیده:   (1480 مشاهده)

چکیده

زمنیه و هدف: احساس رضایتمندی شغل از اساسی ترین مؤلفه های بهداشت روانی و یکی از مهمترین عوامل در موفقیت شغلی می باشد. هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر نارضایتی شغلی معلمان ابتدایی شهر بجنورد می باشد.

روش بررسی:  در این پژوهش توصیفی- همبستگی، جامعه آماری کلیه معلمان مقطع ابتدایی شهر بجنورد بودند که در سال تحصیلی 94-1393 مشغول به فعالیت بودند (653=N). تعداد 200 نفر از آنها با استفاده از روش خوشه ای چند مرحله ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. شرکت کنندگان در این پژوهش با استفاده از پرسشنامه سنجش عوامل مؤثر بر نارضایتی شغلی مورد سنجش قرار گرفتند. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل عامل اکتشافی با مولفه های اصلی با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 و تحلیل عامل تاییدی با کمک نرم افزار AMOS نسخه 22 استفاده گردید.

یافته ها: نتایج حاصل از تحلیل عامل با روش چرخش واریماکس منجر به استخراج سه عامل قوی با محتوای نارسایی مدیریت (27 ماده)، عوامل فردی (12 ماده) و کمبود عوامل رفاهی (9 ماده) شد که این سه عامل 07/41 درصد واریانس کل را در بر می گیرد. در گام بعدی به منظور تبیین مدل مفهومی، تحلیل عامل تأییدی روی ماده ها انجام شد. نتایج نشان داد پرسشنامه سنجش عوامل موثر در نارضایتی شغلی از سه سازه مکنون وزیربنایی ساخته شده است. شاخص های الگوی تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که الگو دارای برازش قابل قبولی است.

نتیجه گیری: پژوهش حاضر اهمیت سه عامل نارسایی مدیریت، عوامل فردی و کمبود عوامل رفاهی را به عنوان عوامل موثر بر نارضایتی شغلی معلمان مقطع ابتدایی شهر بجنورد نشان داد. لذا متولّیان نظام آموزش و پرورش می توانند در برنامه ریزی های خرد و کلان سازمان بر این عوامل تأکید کنند.

متن کامل [PDF 785 kb]   (698 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عوامل تعیین کننده رضایت شغلی
دریافت: ۱۳۹۵/۲/۱۷ | پذیرش: ۱۳۹۶/۲/۱۴ | انتشار: ۱۳۹۶/۹/۱۳