دوره 14، شماره 3 - ( 4-1396 )                   جلد 14 شماره 3 صفحات 152-163 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


دانشجو کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، Mardani.mums@gmail.com
چکیده:   (1393 مشاهده)

زمینه و هدف : عدالت سازمانی تلقی کارکنان از میزان رعایت انصاف و برابری در محیط کار می­ باشد و پاسخگویی به معنی توانایی سیستم­ های بهداشتی برای پاسخ به انتظارات غیر پزشکی مردم است؛ یکی از مهم ترین اجزا در یک نظام­ بهداشتی، بیمارستان­ ها­ هستند و افزایش پاسخگویی بیمارستان­ ها­ در قبال مردم یکی از عوامل موثر بر درک عدالت است از این رو مطالعه حاضر به بررسی رابطه عدالت سازمانی و پاسخگویی در بیمارستان­ های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران پرداخته است.

روش بررسی : پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی بوده که بصورت مقطعی انجام شده و نمونه آن شامل 342 نفر از بیماران و کارکنان بیمارستان­ های منتخب علوم پزشکی تهران بود. ابزارهای مورد استفاده، پرسشنامه عدالت سازمانی و پاسخگویی است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و ضریب همبستگی پیرسون توسط نرم افزار SPSS صورت گرفت.

­یافته­ ها: میانگین نمره کلی عدالت سازمانی بیمارستان ­های مورد مطالعه 15/17 ± 62/06 و میانگین نمره پاسخگویی این بیمارستان­ ها 19/20 ± 104/12 بود که هردو در سطح متوسط طبقه بندی می ­شوند. نتایج آزمون همبستگی پیرسون، رابطه معنادار و مستقیمی را در تمامی ابعاد عدالت سازمانی در مقایسه با ابعاد پاسخگویی، نشان می­ دهد (0/001>p).

نتیجه­ گیری: باتوجه به رابطه مستقیم و معنادار ابعاد عدالت سازمانی و پاسخگویی، و نیز نقش آنها در افزایش کیفیت خدمات و درک بهتر خدمات ارائه شده توسط بیماران؛ ضروری بنظر می ­رسد که خط مشی­ هایی، در جهت رفع موانع ارتباطی بین کارکنان و بیماران تنظیم شود و اقداماتی در جهت افزایش عدالت در سطوح سازمان که منجر به افزایش پاسخگویی می ­شود، انجام گیرد.

متن کامل [PDF 606 kb]   (318 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: شخصیت و رفتار سازمانی
دریافت: ۱۳۹۵/۱/۸ | پذیرش: ۱۳۹۵/۱۱/۴ | انتشار: ۱۳۹۶/۴/۲۰