دوره 14، شماره 5 - ( 9-1396 )                   جلد 14 شماره 5 صفحات 153-163 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


دانشگاه علوم پزشکی یزد ، nargesrastegari6@gmail.com
چکیده:   (1354 مشاهده)

زمینه و هدف: فعالیتهای کشاورزی برای تولید بیشتر محصول باعث به خطر انداختن سلامت کشاورزان و آلودگی محیط زیست شده است. مطالعه حاضر با هدف بررسی وضعیت و ارتباط بین دانش، نگرش و عملکرد کشاورزان گلخانه دار شهرستان جیرفت در رابطه با اثرات سوء بهداشتی و زیست محیطی کاربرد سموم   انجام شده است.
روش بررسی: این مطالعه مقطعی و با رویکرد توصیفی- همبستگی است که روی 196 نفر از کشاورزان گلخانه دار(جامعه آماری بطور دقیق مشخص نیست، زیرا بیش از 6000 گلخانه در منطقه وجود دارد)  با  روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انجام و داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته که شاخص روایی محتوایی برای تمامی سازه ها بیش از 98/0، نسبت روایی محتوایی بیش از 90/0 و آلفای کرونباخ برای تمامی سازه ها بیش از 77/0 به دست آمد جمع آوری و از نرم افزار 18SPSS و آزمون های همبستگی اسپیرمن، من ویتنی و  کروسکال والیس برای تجزیه و تحلیل آنها استفاده شد.
یافته ها: میانگین سنی شرکت کنندگان 11/8±77/39 سال و 4/96 درصد آنها مرد بودند. میانگین نمره دانش 85/1 ± 54/20، نگرش 27/3 ± 88/32 و عملکرد 41/2 ± 21/35 بود. با توجه به میانگین نمرات کسب شده وضعیت دانش و عملکرد شرکت کنندگاه در مطالعه مطلوب(میانگین نمره کسب شده بیش از 75 درصد نمره قابل اکتساب) و وضعیت نگرش آنها در حد متوسط(میانگین نمره کسب شده در محدوده 50 تا 75 درصد نمره قابل اکتساب) بود. بین میانگین نمره عملکرد با دانش و نگرش ارتباط معنی داری مشاهده شد (001/0p<). همچنین نمره دانش با جنس، سن، محل سکونت، میانگین سابقه کشاورزی و سابقه گلخانه داری (05/0p<)، نمره نگرش با سابقه کشاورزی و عملکرد با سابقه گلخانه داری (03/0p<) رابطه مثبت معنی داری داشت.
 
نتیجه گیری: نامطلوب بودن نمره عملکرد نامطلوب بودن نمره عملکرد کشاورزان در مواردی که می تواند آسیب جدی به سلامت خود کشاورز،  ، محصولات گلخانه ای و محیط زیست نشان می دهد که لزوماً مطلوب بودن دانش و نگرش باعث عملکرد مطلوب نخواهد شد و نیاز است مداخلات برنامه ریزی شده بر پایه مدل های آموزش بهداشت و ارتقای سلامت که سایر عوامل درون فردی و بین فردی را مد نظر قرار می دهند مورد توجه قرار گیرند.
متن کامل [PDF 345 kb]   (406 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: بهداشت محیط کار
دریافت: ۱۳۹۵/۵/۲۰ | پذیرش: ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ | انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۱۸