دوره 15، شماره 3 - ( 5-1397 )                   جلد 15 شماره 3 صفحات 19-30 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


استادیار، گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای، مرکز تحقیقات بهداشت کار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران. ، vosoughi.sh@iums.ac.ir
چکیده:   (2010 مشاهده)

زمینه و هدف:  باوجود پیشرفتهای ایمنی در صنایع ایران، شرایط ایمنی صنعت ساختمان، در سطح مطلوب نبوده و جهت بهبود شرایط کار باید از وجوه مختلف مورد بررسی قرار گیرد. هدف این مطالعه ارزیابی ساختار جو ایمنی در صنعت ساختمان سازی و تاثیر سطح  جوایمنی بر عملکرد ایمنی و نیز ارزیابی رابطه جو ایمنی با شاخص تکرار حوادث بود.

روش بررسی: این مطالعه در 4 پروژه ساختمانی انجام گردید. جو ایمنی در بین 226 کارگر این پروژه ها با استفاده از پرسشنامه اعتبار بخشی شده، و سطح عملکرد ایمنی با استفاده از روش شرکت گاز پارس جنوبی شامل چک لیستی از آیتم های مهم در ایمنی ساخت و ساز، ارزیابی شد. جهت ارزیابی ساختار جو ایمنی از تحلیل عاملی اکتشافی و برای ارزیابی ارتباط بین مؤلفه های جو ایمنی و فاکتورهای عملکرد ایمنی و شاخص تکرار حوادث از آزمون پیرسون استفاده گردید.

یافته ها: 31 عدد از سوالات پرسشنامه اصلی در قالب 8 مؤلفه قرار گرفتند. امتیاز جو ایمنی با بخش اول ارزیابی عملکرد ایمنی (ارزیابی عملکرد ایمنی پیمانکار– بخش 1)، همبستگی مثبت و معنی دار داشت. همبستگی بین دیگر ابعاد ارزیابی عملکرد ایمنی و مولفه های جوایمنی، علیرغم مقدار بالای آن، معنی دار نبود. امتیاز جو ایمنی، مؤلفه آگاهی و شناخت مقررات ایمنی و مولفه قوانین و مقررات ایمنی همبستگی منفی و معنی دار  با شاخص تکرار حادثه داشتند.

نتیجه گیری: بر اساس نتایج این تحقیق جوایمنی و عملکرد ایمنی در پروژه های ساختمانی با یکدیگر ارتباط دارند. در بین مولفه های جو ایمنی در پروژه های ساختمانی مورد بررسی، مؤلفه های 1 (آگاهی و شناخت مقررات ایمنی) و 7 (قوانین و مقررات ایمنی) اهمیت بیشتری در ایمنی محیط کار داشته و افزایش امتیاز در این ابعاد با کاهش حوادث همراه بوده است. این مطالعه نشان داد می توان از 6 بعد ابزار ارزیابی عملکرد پیمانکاران شرکت گاز، جهت ارزیابی عملکرد ایمنی و بهداشتی پیمانکاران ساختمانی استفاده نمود.

متن کامل [PDF 628 kb]   (808 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: روانشناسی سازمانی
دریافت: ۱۳۹۵/۹/۲ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۱/۲ | انتشار: ۱۳۹۷/۶/۳