دوره 15، شماره 1 - ( 2-1397 )                   جلد 15 شماره 1 صفحات 55-64 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


دانشگاه علوم پزشکی کاشان ، motalleby_m@yahoo.com
چکیده:   (777 مشاهده)

هدف وزمینه: شیوع بالای حوادث و آسیب های شغلی در صنایع ذوب فلز به دلیل ماهیت فرآیند ها در این صنایع در مطالعات قبلی نشان داده شده است.همچنین مشخص شده بیش از 70 در صد از این حوادث به دلیل رفتار های ناایمن کارگران رخ میدهد.لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی وواکاوی اعمال ناایمن در صنایع ذوب فلز کاشان در سال 1395 انجام شده است.

روش کار: این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی بر روی 178 نفر از پرسنل صنایع ذوب فلز صورت گرفت. اعمال ناایمن این افراد از طریق مشاهده و با استفاده از چک لیست تارانت وروش نمونه برداری تعیین گردید.همچنین اطلاعات دموگرافیک افراد توسط پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شد.نتایج با استفاده ازآزمونهای آماری کای دو،تی تست،آنالیز واریانس ورگرسیون خطی و با کمک نرم افزار 16spss  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها: 23/43ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﻧﺎﺍیمن ﺑﻮﺩ.بیشترین عمل ناایمن عدم استفاده از وسایل حفاظت فردی 1027مورد (1/38% ) وکمترین آن بی احتیاطی 2 مورد (07/0% ) بود.بین اعمال ناایمن با سن،میزان تحصیلات،میزان استعمال دخانیات،واحدهای کاری،میزان آموزش ایمنی و بهداشتی وتخصصی رابطه معنی داری مشاهده گردید) 05/0> p.value)

نتیجه گیری :مطالعه نشان داد فراوانی اعمال ناایمن در صنایع ذوب فلز زیاداست و بیشترین عمل ناایمن مشاهده شده مربوط به عدم استفاده ازوسایل حفاظت فردی میباشد. لذا تهیه وتوزیع وسایل حفاظت فردی با کیفیت مطلوب، بکارگیری سیستم های تشویقی جهت استفاده از این وسایل ونیز اجرای دوره های آموزشی تخصصی دراین زمینه میتواند بطورموثری موجب کاهش اعمال ناایمن وحوادث ناشی ازکاردرصنایع ذوب فلز گردد.

متن کامل [PDF 451 kb]   (277 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: ایمنی
دریافت: ۱۳۹۵/۱۰/۱۹ | پذیرش: ۱۳۹۶/۳/۲۱ | انتشار: ۱۳۹۷/۲/۹