دوره 15، شماره 3 - ( 5-1397 )                   جلد 15 شماره 3 صفحات 89-102 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ، Allahyari@umsu.ac.ir
چکیده:   (2086 مشاهده)
زمینه و هدف: عوامل روانی- اجتماعی کار ازجمله عوامل تأثیرگذار بر عملکرد شناختی کارکنان می‌باشد. این مطالعه باهدف بررسی ارتباط بین عوامل روانی - اجتماعی کار و نارسایی‌های شناختی پرستاران انجام‌گرفته است.
روش بررسی: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی، 300 نفر از پرستاران شاغل در بخش‌ها و شیفت‌های مختلف بیمارستان‌های آموزشی - درمانی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه به شیوه نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات شامل پرسشنامه اطلاعات دموگرافیکی، پرسشنامه عوامل روانی - اجتماعی کار (COPSOQ) و پرسشنامه نارسایی شناختی(CFQ)  بود. به‌منظور بررسی ارتباط بین متغیرها از آزمون‌های تی تست مستقل، آنالیز واریانس، ضریب همبستگی پیرسون و آنالیز رگرسیون خطی گام‌به‌گام استفاده گردید.
یافته‌ها: بین اکثر ابعاد عوامل روانی- اجتماعی کار مثل ابعاد شفافیت مسئولیت‌های شغلی، تأثیر در کار، رضایت شغلی، عدم امنیت شغلی و مطالبات کمی کار، مطالعات عاطفی کار، مطالبات کلی کار و معنی و ارزش کار با متغیر نارسایی‌های شناختی پرستاران ارتباط معنی‌داری وجود داشت. همچنین متغیرهای مطالبات کلی کار، معنی و ارزش کار و تأثیر در کار با دارا بودن همبستگی بالا و رابطه معنی‌دار، میزان نارسایی شناختی در پرستاران را پیش‌بینی کردند.
نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج، برخی از ابعاد عوامل روانی – اجتماعی، میزان نارسائی‌های شناختی در کار را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ بنابراین لازم است مداخلات سازمانی به‌منظور کنترل عوامل روانی - اجتماعی مؤثر، موردتوجه قرار گیرد. انجام مطالعات بیشتر برای شناسایی سایر عوامل مؤثر بر نارسائی‌های شناختی پرستاران نیز پیشنهاد می‌گردد.

 
متن کامل [PDF 418 kb]   (1091 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: ارگونومی
دریافت: 1396/5/2 | پذیرش: 1396/9/20 | انتشار: 1397/6/3