دوره 6، شماره 3 - ( پاییز 1388 )                   جلد 6 شماره 3 صفحات 8-14 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


، Bahrami837@gmail.com
چکیده:   (9985 مشاهده)

  زمینه و هدف: امروزه برای دستیابی به سازمانهای اثربخش، توجه به فاکتورهای کیفیت کاری از اهمیت بسزایی برخوردار است. هدف از انجام این پژوهش، بررسی سطح شادی و عوامل موثر بر آن درکارکنان دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد.

  روش بررسی: برای انجام این مطالعه توصیفی، پیمایشی 144 نفر با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی از بین کلیه ی کارکنان دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان(401 نفر) انتخاب شدند . اطلاعات با استفاده از دو پرسشنامه محقق ساخته شادی وعوامل شادی آفرین داخلی و خارجی جمع آوری گردید. روایی پرسشنامه ها با استفاده از روایی محتوایی و پایایی آنها با روش ضریب آلفای کرانباخ محاسبه گردید. تحلیل یافته‌های پژوهش در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفت.

  یافته ها: میانگین نمرات شادی و عوامل شادی آفرین خارجی کمتر از سطح متوسط بوده، لیکن میانگین عوامل شادی آفرین داخلی در سطح متوسط بوده است. همچنین بین میانگین نمرات شادی و نمرات عوامل شادی آفرین داخلی و خارجی بر حسب سابقه خدمت، مدرک تحصیلی و محل خدمت تفاوت وجود نداشته، لیکن نمرات شادی مردان بیش از زنان بوده است. ازطرفی میانگین نمرات عوامل شادی آفرین داخلی و خارجی در افراد متاهل بیش از افراد مجرد بوده است.

  نتیجه گیری: ضرورت پرداختن به مقوله نشاط و عوامل ایجاد کننده آن از آنجا ناشی می‌شود که هم برای جامعه و هم برای نهادهای آن بسیار مهم است

متن کامل [PDF 192 kb]   (3143 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: ایمنی
دریافت: 1388/12/17 | انتشار: 1388/7/23