دوره 15، شماره 3 - ( 5-1397 )                   جلد 15 شماره 3 صفحات 154-171 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


دانشگاه علوم پزشکی قزوین ، v.zaroushani@qums.ac.ir
چکیده:   (2134 مشاهده)
زمینه و هدف: امواج رادیویی و مایکروویو دسته ای از پرتوهای غیر یونساز هستند که در محیطهای کاری مختلف کاربردهای متنوعی دارند. بکارگیری اقدامات مدیریتی می تواند با هزینه کمتر و کارایی قابل قبول به کنترل مواجهه شغلی با این پرتوها بیانجامد. این  مطالعه با استفاده از یک مرور توصیفی به بررسی اقدامات مدیریتی توصیه شده از سوی سازمانهای بین المللی جهت کنترل مواجهه شغلی با این پرتوها می پردازد.
روش بررسی: در ابتدا حوزه های علوم مرتبط و سازمانهای مرجع در رابطه با موضوع تحقیق تعیین شدند . سپس بر اساس اصل  PICO کلیدواژه های مرتبط طراحی گردیدند. اطلاعات منتشر شده از سازمانهای مرتبط که به صورت  Governmental Document ,Legal Rule Or Regulation ,Publication, Standard ,Report, Guideline ,Manual بودند بدون محدودیت زمانی و در زبان انگلیسی بررسی شدند. علاوه بر این، جستجو در دو پایگاه خارجی ( BINGو   GOOGLE) نیز صورت گرفت. سپس، فرایند مرور ، غربالگری و حذف اطلاعات تکراری ، غیرمرتبط و نیز بازیابی مجدد منابع انجام و پس از تهیه متن کامل مطالب مرتبط، فرایند ترجمه و استخراج اطلاعات مرتبط با موضوع تحقیق و با محوریت سازمانها و اقدامات مدیریتی پیشنهادی انجام شد. در این پژوهش تحقیقاتی مانند مطالعات حیوانی ، مطالعات توصیفی ، مطالعات تجربی ، متاآنالیز و مرورسیستماتیک وارد نشدند. همچنین اسنادی که دارای اطلاعات ناقص و مبهم بود نیز استفاده نگردید.
 
یافته ها: نتایج این مطالعه نشان داد نهادهای ملی و بین المللی متعددی در زمینه حفاظت شغلی در برابر پرتوهای رادیویی و مایکروویو فعالیت دارند . کنترلهای مدیریتی پیشنهادی از سوی سازمانهای مورد نظر متنوع بوده و شامل بازرسی، پایش پزشکی ، مشارکت کارکنان، دستورالعمل ایمن کار، پیروی از استانداردها، نگهداری و تعمیرات، قفل و برچسب زنی ، علائم ایمنی و هشداردهنده ها، پایش محیطی، مسئولیت کارفرمایان، رعایت حدود مجاز مواجهه، محدودیت دسترسی، کاهش خروجی انرژی، آموزش و رعایت فاصله بوده است.
نتیجه ­گیری: در این میان، رعایت حدود مجاز مواجهه ، نگهداری و تعمیرات و محدودیت دسترسی از متداولترین کنترلهای مدیریتی پیشنهادی بوده اند. در میان نهادهای بین المللی ، سازمان بین المللی کار متنوعترین و مفصلترین توصیه ها و کنترلهای مدیریتی را ارائه نموده است. پیشنهاد می گردد، از نتایج این مطالعه درسیاستگذاریهای سلامت در حوزه بهداشت و ایمنی پرتوها و نیز به عنوان یک راهنمای آموزشی سریع و ساده برای آشنایی مدیران و کارشناسان ایمنی، بهداشت و محیط زیست با کنترلهای مدیریتی متداول که مورد سفارش سازمانهای بین المللی می باشد ، استفاده گردد.
متن کامل [PDF 460 kb]   (692 دریافت)    
نوع مطالعه: مروری | موضوع مقاله: پرتوها
دریافت: 1396/6/11 | پذیرش: 1397/3/23 | انتشار: 1397/6/3