دوره 8، شماره 2 - ( تابستان 1390 )                   جلد 8 شماره 2 صفحات 15-0 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی ، تهران ، ایران ، raeissi2009@yahoo.com
چکیده:   (8931 مشاهده)

  زمینه و هدف: افزایش بهره وری در سازمان نیازمند تامین شرایط متعدد از جمله تامین بهداشت روانی نیروی کار از زوایای مختلف می باشد. امروزه حمایت اجتماعی ادراک شده توسط کارکنان یک سازمان به عنوان یکی از عوامل مهم روانشناختی اثر گذار بر بهره وری نیروی انسانی شناخته می شود. هدف پژوهش حاضر تعیین میزان حمایت اجتماعی ادراک شده توسط کارکنان یکی از بیمارستانهای منتخب شهر اصفهان بود.

  روش بررسی: بمنظور انجام این مطالعه 120 نفر از کارکنان یک بیمارستان منتخب در شهر اصفهان توسط پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفتند. این مطالعه از نوع زمینه یابی بود. نمونه ها با استفاده از روش نمونه‌گیری آسان(قابل دسترس) انتخاب گردیدند. میزان حمایت اجتماعی ادراک شده توسط پرسشنامه دارای اعتبار و اعتماد و پژوهشگر ساخته انجام پذیرفت. داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون تحلیلی مجذورکای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته‌ها: یافته های این مطالعه نشان داد میزان حمایت اجتماعی ادراک شده کارکنان مورد نظر از سوی همکاران با میانگین 48/0 ± 34/3 از 5 بیشتر از میزان حمایت اجتماعی درک شده از سوی مدیران بیمارستان با میانگین 4/0 ± 19/3 می باشد. همچنین آزمون تحلیلی مجذور کای رابطه مستقیم و معنی داری را بین سن و حمایت اجتماعی ادراک شده کارکنان ( df=2 , p=0/01 ، =14/17 2 χ ) و سابقه کار با میزان حمایت اجتماعی ادراک شده توسط کارکنان ( df=2 , p=0/01 ، =15/26 2 χ ) نشان داد .

  نتیجه‌گیری: حمایت اجتماعی ادراک شده کارکنان از طرف مدیران در وضعیت ایده ال خود نمی باشد و لازم است جهت افزایش بهره‌وری سازمانی در بیمارستان مورد مطالعه تدابیر لازم اندیشیده شود .در حال حاضر مدیران بیمارستانها می‌توانند با تحکیم روابط خود با کارکنان احتمالا میتوانند در افزایش کارایی کارکنان نقش موثری بازی کنند.

 

متن کامل [PDF 317 kb]   (2197 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تکنولوژیهای نوین تصفیه هوا(نانو و پلاسما)
دریافت: 1390/6/27 | انتشار: 1390/4/24