مجله سلامت کار ایران- اطلاعات تماس
تماس

حذف تصاویر و رنگ‌ها

• پیام نگار : ijoh@iums.ac.ir

• نشانی: تهران- ، بزرگراه شهید همت، جنب بیمارستان میلاد، دانشگاه علوم پزشکی ایران،دانشکده بهداشت، دفتر مجله سلامت کار ایران.

 شماره تلفن 02186704620

نشانی مطلب در وبگاه مجله سلامت کار ایران:
http://ioh.iums.ac.ir/find.php?item=1.55.74.fa
برگشت به اصل مطلب