جستجو در مقالات منتشر شده


1 نتیجه برای افت جایگذاری

اعظم بیابانی، محسن علی آبادی، رستم گلمحمدی، مریم فرهادیان، رضا شهیدی،
دوره 14، شماره 4 - ( 6-1396 )
چکیده

زمینه وهدف: میزان کاهندگی اسمی صدای شرکت های سازنده می تواند در مقایسه با میزان کاهندگی واقعی آنها متفاوت باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین قدرت کاهندگی واقعی صدای گوشی های حفاظتی رایج در کشور بر مبنای روش میکروفن داخل گوش در شرایط واقعی محیط کار انجام گردید.

روش بررسی: در این مطالعه توصیفی تحلیلی پنج مدل گوشی ایرماف، در دو نوع محیط صنعتی با ماهیت صدای متفاوت روی 50 کارگر که بصورت تصادفی انتخاب شدند، بررسی گردید. قدرت کاهندگی گوشی ها بر مبنای روش میکروفن داخل گوش طبق استاندارد ISO 11904 توسط دستگاه دزیمتر SV102 شرکت SVANTEK  مجهز به میکروفن SV 25 قابل نصب در داخل گوش اندازه گیری گردید. علاوه براین، ارزیابی دانش، نگرش و عملکرد کارکنان درخصوص حفاظت شنوایی توسط پرسشنامه محقق ساخت تعیین گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار spss21 مورد تحلیل قرار گرفت.

یافته ها: مستقل از نوع صدای در مواجهه، مقادیر افت جایگذاری واقعی گوشی ها در فرکانس های یک اکتاوباند کمتر از مقادیر اسمی افت جایگذاری بود. علاوه براین مقادیر کاهندگی واقعی صدا گوشی ها در مواجهه با صدای با فرکانس غالب پایین کمتر از مقادیر کاهندگی اسمی بود (05/0 p<). مقادیر کاهندگی واقعی گوشی هادر مواجهه با صدای با فرکانس غالب بالا بیشتر از مقادیر کاهندگی اسمی بود (05/0> p). میزان شاخص دانش ، نگرش و عملکرد کارگران نیز در خصوص حفاظت شنوایی در سطح قابل قبولی قرار داشت.

نتیجه گیری: ماهیت فرکانسی صدای محیط بر مقدار کاهندگی واقعی صدای قابل حصول از گوشی ها بسیار تاثیر گذار است. از این رو داشتن اطلاعات تجزیه فرکانسی صدای محیط برای انتخاب گوشی های حفاظتی بسیار حیاتی است. روش میدانی میکروفن داخل گوش توانست اندازه گیری سریع و ساده قدرت کاهندگی صدا گوشی را به طور مطلوب در شرایط واقعی محیط صنعتی تسهیل نماید.صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله سلامت کار ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2015 All Rights Reserved | Iran Occupational Health

Designed & Developed by : Yektaweb