دوره 19، شماره 1 - ( 1401 )                   جلد 19 شماره 1 صفحات 348-335 | برگشت به فهرست نسخه ها

Research code: IR.MUBABOL.REC.1399,136
Ethics code: IR.MUBABOL.REC.1399,136
Clinical trials code: IR.MUBABOL.REC.1399,136


XML English Abstract Print


استادیار آموزش بهداشت و ارتقای سلامت. کمیته تحقیقات دانشجویی . مرکز تحقیقات پرستاری. موسسه تحقیقات سلامت. دانشگاه علوم پزشکی بابل. بابل . ایران.ایمیل: mohamadkhahfatemeh@yahoo.com. https://orcid.org/ 0000-0001-6726-7322 ، mohamadkhahfatemeh@yahoo.com
چکیده:   (833 مشاهده)
مقدمه
مواجهه های شغلی و اجتماعی با covid-19 از جمله استرسورهای قابل توجه است که سلامت ارائه دهندگان خدمات سلامت(HCWS) را در ابعاد مختلف تهدید می کند. این مطالعه با هدف  تعیین ارتباط بین اضطراب بیماری کرونا (C-19A) و سلامت عمومی کارکنانمراکز بهداشتی و درمانی در تابستان سال  1400 انجام[k1]  شد.
روش بررسی
مطالعه حاضر از نوع مطالعات توصیفی- همبستگی[k2]  است. نمونه گیری به صورت در دسترس بودو تعداد نمونه ها شامل 170 نفر از HCWSمی باشد. داده ها با استفاده از ابزارهایی مانند "پرسشنامه مشخصات فردی"، "مقیاس اضطراب بیماری کرونا(C-19 AS)" و "پرسشنامه سلامت عمومی" جمع آوری شد. ابزارهای پژوهش با استفاده از نرم افزار porsline به صورت آنلاین طراحی [سیده3] شد. داده ها  پس از وارد شدن در نرم افزار آماریspss نسخه 16 و با استفاده از آزمون های کروسکال والیس، یو من ویتنی، ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون چندگانه گام به گام  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سطح معنی داری(05/0P<) بود[k4] .
یافته ها
نتایج نشان داد که بین C-19A و سلامت عمومی ارتباط مثبت و معنی داری وجود داشت(p<0/01) و متغیرهای اضطراب فیزیکی(233/0-= ضریب بتا) و وضعیت تآهل(147/0-= ضریب بتا) بیشترین تاثیر رگرسیونی را بر روی سلامت عمومی داشتند.
نتیجه گیری
اقدامات پیشگیرانه و درمانی سیاست گذاران حوزه سلامت و مدیران سیستم های بهداشتی و درمانی از قبیل ارائه مشاوره های روان شناختی و اجرای برنامه های آموزشی مانند آموزش مهارت های حل مسئله و تاب آوری در موارد لازم بویژه برای HCWSمتأهل جهت کاهش سطح C-19A ضروری است.

 [k1]
 
 
شاغل در کدام بیمارستان یا مرکز یا .... در چه زمانی؟
احتراما منظور کارکنان
مراکز بهداشتی شهر رامسر می باشد که
ازخردداد ماه تا دی ماه  سال 1399
مشغول به کار در خط اول مقابله با کووبد -19 بودند
 [k2]نظر داور 2:
بنویسید مقطعی
احتراما"
از آن جا که در این مطالعه برای بررسی ارتباط اضطراب کووید-19 و سلامت عمومی از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است و هم چنین به منظور بررسی رابطه متغیرهای دموگرافیک و اضطراب بیماری کووید-19   و ابعاد آن با متغیر سلامت  عمومی از رگرسیون به روش گام به گام استفاده شده است بنابراین اجازه بفرمایید نام مطالعه توصیفی همبستگی ذکر گردد.
 
 [سیده3]نظر داور 1:
چه نرم افزاری
احتراما ابزارهای پژوهش با استفاده از نرم افزار porsline به  صورت آنلاین طراحی  [سیده3]شد.
 [k4]نظر داور2:
تمام اصلاحات در انگلیسی را هم بر روی فارسی انجام دهید
احتراما تمام اصلاحات در انگلیسی را هم بر روی بخش فارسی انجام داده ایم.  
شماره‌ی مقاله: 22
متن کامل [PDF 608 kb]   (353 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: استرس شغلی
دریافت: 1400/1/30 | پذیرش: 1400/9/10 | انتشار: 1401/12/8

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.