مجله سلامت کار ایران- هزینه چاپ مقالات
هزینه چاپ مقالات

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/12/25 | 
چاپ مقاله در مجله سلامت کار ایران مستلزم پرداخت هزینه می باشد. این هزینه تنها در صورتی که مقاله شما پس از طی مراحل داوری مورد پذیرش واقع شود،
 قبل از چاپ دریافت می گردد.

مبلغ هزینه دریافتی جهت چاپ هر مقاله ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد.
مبلغ مذکور به حساب شماره
۴۰۰۱۰۸۲۰۰۳۰۱۵۴۶۷  ( شناسه واریز
۳۱۶۰۸۲۰۷۴۱۴۰۱۰۴۶۴۰۰۰۰۰۰۱۶۱۶۲۳۱ ) نزد بانک مرکزی واریز گردد.
نشانی مطلب در وبگاه مجله سلامت کار ایران:
http://ioh.iums.ac.ir/find.php?item=1.85.83.fa
برگشت به اصل مطلب