دوره 6، شماره 2 - ( تابستان 1388 )                   جلد 6 شماره 2 صفحات 26-30 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


، abdolmaleki@gmail.com
چکیده:   (13648 مشاهده)

  زمینه و هدف : مفهوم سلامت روانی، در واقع جنبه ای از مفهوم کلی سلامتی است و به کلیه روشها و تدابیری اطلاق می شود که برای جلوگیری از ابتلا به بیماری های روانی، درمان و توانبخشی آنها به کار می رود. امروزه با پیشرفت فن آور نوین، رشد سریع جمعیت و صنعتی شدن جوامع، روز به روز بر استرس و مشکلات روانی افراد بخصوص کارگران افزوده شده است به گونه ای که بیماری های روانی از عمده ترین عوامل ایجاد کننده ناتوانی و مرگ های زودرس محسوب می شوند. یکی از عوامل شیمیایی تهدید کننده سلامت روان کارگران سرب می باشد که می تواند در نتیجه تماس آنها با آلیاژ گداخته این عنصر و استنشاق دود فلزی برخاسته از سطح فلز مذاب ایجاد مسمومیت و بروز علایم اختلالات روانی گردد. هدف اصلی این مطالعه بررسی تاثیر سرب بر روی سلامت روان کارگران کارگاه قلع شرکت خودرو سازی در ایران می باشد.

  روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی مقطعی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه کارگران کارگاه قلع کاری و کارکنان بخش اداری یک صنعت خودرو سازی در شهر تهران بود. حجم نمونه شامل 30 نفر کارگر قلعکار و 30 نفر کارمند بخش اداری بودندکه به صورت تصادفی و همگون انتخاب گردیدند. ابزار مورد استفاده، پرسش نامه 28- GHQ بود که بر روی هر دو گروه و بصورت مصاحبه رو در رو توسط محقق و همکاران اصلی تکمیل و با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها : بررسی آگاهی کارگران کارگاه قلعکاری از وضعیت محیط کار خود نشان داد که تمامی کارگران از نوع ماده و مضربودن آن آگاهی کامل داشتند. 16.7% از آنها از تاثیر سرب بر بدن اطلاعی نداشته و 80% آنها از ماسک تنفسی، 46.7% ازپیش بند، 36.7% پایبند و 30% از گوشی بعنوان وسیله حفاظت فردی استفاده می کنند. میانگین و انحراف معیار نمره کل کارگران بخش قلعکاری در آزمون 28 سوالی سلامت عمومی 6.17 ± 7.97 و برای کارکنان اداری 5.27 ± 4.93 بوده است که بین میانگین نمرات دو گروه در سطح 0.04 P< تفاوت معنی دار وجود دارد. در مجموع 28.3 درصد کارکنان مورد مطالعات از اختلالات روانی رنج می بردند که میزان شیوع آن در کارگران بخش قلعکاری 33.3 درصد و کارکنان بخش اداری 23.3 درصد بوده است.

نتیجه گیری: یافته های این مطالعه نشان داد که کار با سرب باعث شیوع اختلالات روانی در محیط کار گردیده و موجبات کاهش کارآیی و افت عملکرد می گردد. لذا با توجه به وجود عوامل استرس زای متعدد در کارگاه قلعکاری پیشنهاد می گردد با برگزاری کارگاهها و جلسات آموزشی ایمنی و سلامت روان در چنین محیط های آسیب زا زمینه های پیشگیری و ارتقاء سلامت روان کارگران را فراهم آورد

متن کامل [PDF 194 kb]   (3477 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: ایمنی
دریافت: 1388/8/30 | انتشار: 1388/4/24