دوره 15، شماره 1 - ( 2-1397 )                   جلد 15 شماره 1 صفحات 65-75 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


دانشجوی دکترای مدیریت مدیریت منابع انسانی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران. ، alirezatashakorian@gmail.com
چکیده:   (1991 مشاهده)
چکیده
زمینه و هدف: منابع انسانی از مهم‌ترین سرمایه‌های هر سازمانی به شمار می‌رود. بررسی و شناسایی عوامل مرتبط با این منـابع کـه مـی‌توانـد بـر عملکـرد سازمانی مؤثر باشد، از اهمیت روزافزونی برخوردار است. پژوهش حاضر با هدف تحلیل تواناسازی و مهارت‌های ارتباطی پرسنل بیمارستان با راندمان شغلی کارکنان بیمارستان شهید بهشتی یاسوج انجام شده است.
روش بررسی: این پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی و بر اساس هدف کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی کارکنان اداری، مدیران، کارشناسان و پرستاران بیمارستان شهید بهشتی میباشد که تعداد آنها در سال 1395، 150 نفر بوده است. روش نمونه‌گیری با استفاده از فرمول کولموگروف اسمیرنوف انجام شد. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه بوده است. از معادلات ساختاری و نرم افزار PLS به منظور تحلیل مدل و فرضیه‌ها استفاده شده است.
یافته­ها: یافته‌ها نشان داد که تواناسازی کارکنان و خبرگی ارتباطی آن‌ها بر راندمان شغلی کارکنان تاثیر دارد و تمامی فرضیات دارای سطح معناداری کمتر از 0/05 می‌باشند و مورد تایید قرار گرفتند. آلفای کرونباخ متغیرهای تواناسازی، خبرگی ارتباطی و راندمان شغلی کارکنان به ترتیب 0/88و 0/87 و 0/81 که نشان از تایید ارتباط متغیرها و مدل پژوهش بود.
نتیجه­گیری: نتایج نشان می‌دهد که با انتقال اطلاعات شغلی کارکنان به یکدیگر، دلسوزی نسبت به کار خود و انجام آن با کیفیت تمام، رعایت نظم و مقرارات اداری، جلوگیری کردن از اتلاف وقت و انجام کارهای بیهوده، ایجاد حس مسئولیت در بین کارکنان و احترام گذاشتن به همکاران راندمان شغلی افزایش می‌یابد.
 
کلیدواژه­ها: تواناسازی، مهارت‌های ارتباطی، راندمان شغلی، کارکنان، بیمارستان شهید بهشتی.
متن کامل [PDF 769 kb]   (467 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: شخصیت و رفتار سازمانی
دریافت: 1395/11/7 | پذیرش: 1396/7/16 | انتشار: 1397/2/9