[صفحه اصلی ]     [ English ]  
مجله سلامت کار ایران awt-yekta Iran Occupational Health
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 9، شماره 1 - ( 1391 ) ::
برگشت به فهرست نشریات جلد 9 شماره 1 صفحات 29-40
XML طراحی پرسشنامه شکست های شناختی شغلی: تعيين روايی و قابليت اعتماد ابزار Print

[English Abstract]
نویسندگان: ن حسن زاده رنگی، ت الهياری ، ی خسروی، ف زائری ، م صارمی
استاديار دانشگاه علوم پزشکی اروميه ، allahyarit @yahoo.com
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: ارگونومی
چکيده مقاله:

  زمينه و هدف: بررسی حوادث نشان می دهد که وقوع بيش از 90 درصد حوادث صنعتی به خطاهای انسانی مربوط است. خطاهای انسانی نيز از شکست های شناختی ناشی می شوند. خطاهای شناختی، خطا هايی با پايه شناختی هستند که در طی انجام وظيفه ای که فرد معمولا آن را بدون خطا انجام داده است رخ می دهند. اين اشتباهات شامل مشکل در حافظه، توجه و عمل می باشد. بنابراين، هدف از اين مطالعه، طراحی ابزاری جهت تخمين شکست های شناختی شغلی تعيين شد.

  روش بررسی: اين مطالعه، يک بررسی توصيفی تحليلی است. در اين مطالعه برای بررسی روايی، سازگاری درونی و تکرارپذيری پرسشنامه شکست های شناختی، به ترتيب از روشهای روايی محتوايی، ضريب آلفای کرونباخ و بازآزمايی استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار Excel 2007 و نرم افزار SPSS 15 تجزيه و تحليل گرديد.

  يافته ها: نتايج نشان داد که پنج سوال از 35 سوال مربوط به پرسشنامه شکست های شناختی شغلی از نظر روايی محتوايی پايين بوده و بايد رد شوند. و شاخص روايی محتوايی پرشسنامه نهايی مقدار 7/0 محاسبه شد که قابل قبول است. نتايج نشان داد که پرسشنامه نهايی پايا (96/0 = α ) و تکرار پذير می باشد ( 996/0 = ICC و 001/0 > P ).

  نتيجه گيری: برای سنجش شکست های شناختی شغلی می بايست از يک ابزار قابل اعتماد استفاده نمود. با توجه به نتايج بدست آمده در اين مطالعه، پرسشنامه فراهم آمده برای استفاده در محيط های کاری پايايی مطلوب و روايی نسبتا مناسبی دارد.

واژه‌های کلیدیشکست شناختی، حادثه، روايي محتوا، پرسشنامه.،
متن كامل [PDF 384 kb]
نحوه استناد به مقاله
Download citation data for: BibTeX | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks |  
Send citation data to: CiteULike | RefWorks |
Hassanzadeh Rangi N, Allahyari T, Khosravi Y, ZAERI F, SAREMI M. Development of an Occupational Cognitive Failure Questionnaire (OCFQ): Evaluation validity and reliability. Iran Occupational Health Journal. 2012; 9 (1) :29-40
URL http://ioh.iums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1-67&slc_lang=fa&sid=1
حسن زاده رنگی ن، الهياری ت، خسروی ی، زائری ف، صارمی م. طراحی پرسشنامه شکست های شناختی شغلی: تعيين روايی و قابليت اعتماد ابزار. سلامت كار ايران. 1391; 9 (1) :29-40
ارسال پيام به نويسنده مسئول

 
برگشت به فهرست نشریات دوره 9، شماره 1 - ( 1391 )
مجله سلامت کار ایران Iran Occupational Health
Static site map - Persian site map - English site map - Created in 0.263 seconds with 714 queries by AWT YEKTAWEB 2713