دوره 19، شماره 1 - ( 1401 )                   جلد 19 شماره 1 صفحات 137-113 | برگشت به فهرست نسخه ها

Ethics code: IR.USB.REC.1400.025
Clinical trials code: IR.USB.REC.1400.025


XML English Abstract Print


دانشگاه سیستان وبلوچستان،زاهدان،ایران ، farhad_kahraz@ped.usb.ac.ir
چکیده:   (1469 مشاهده)
زمینه وهدف: درعصرحاضر،سرمایه ارزشمند نیروی انسانی، گوی سبقت را از دیگر سرمایه های سازمانی به لحاظ اهمیت ربوده است. این امر موجب شده تا طراحی و تدارک برنامه های گسترده و متنوع جهت رشد و شکوفایی توان تخصصی و حرفه ای کارکنان به بالندگی،رضایت شغلی،دلبستگی و بهبود کیفیت زندگی کاری آنان منجرشود.هدف اصلی این تحقیق بررسی اثربخشی آموزش طرحواره درمانی گروهی بر کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی کارکنان شرکت مهندسی انرژی گستران نیمروز می‌باشد. 
روش بررسی:
این پژوهش نیمه تجربی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را، کلیه پرسنل شرکت انرژ ی گستران نیمروزبه تعداد200 نفررادرسال 1399 تشکیل داده اندکه از این تعداد 30 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و بر اساس ملاک های ورودبه پژوهش، و به شیوه تصادفی در دو گروه 15 نفری کنترل و آزمایش به عنوان نمونه پژوهش قرارگرفتند.گروه آزمایش مداخله اموزش طرحواره درمانی را دریافت کردند. ولی گروه کنترل هیچ مداخله ی دریافت نکردند. طرحواره درمانی شامل 10 جلسه 90 دقیقه ای بود.ابزار پژوهش شامل پرسشنامه دموگرافیک ودو پرسشنامه رضایت شغلی بری فیلد و روث در سال (۱۹۵۱)، پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون(QWL)(1973)بود.داده هابانرم افزارSPSS22موردتجزیه وتحلیل قرارگرفت.
یافته ها:
 یافته های پژوهش نشان داد که پس ازمداخلات ومحاسبات انجام شده وتحلیل نتایج آموزش طرحواره درمانی گروهی منجربه افزایش میانگین نمرات اجزای متغیرکیفیت زندگی کاری (پرداخت منصفانه و کافی(001/0≥P ،54/24=  F)، محیط کاری ایمن و بهداشتی(02/0≥P ،79/5=  F)، توسعه قابلیت¬های انسانی(001/0≥P ،92/17=  F)، فرصت رشد و امنیت مداوم(001/0≥P ،50/27=  F)، یکپارچگی و انسجام اجتماعی(001/0≥P ،83/12=  F)، قانون گرایی(04/0≥P ،41/4=  F)، فضای کلی زندگی(002/0≥P ،85/11=  F)، وابستگی اجتماعی زندگی کاری(001/0≥P ،78/18=  F) و نمره کلی کیفیت زندگی کاری (001/0≥P ،87/33=  F)) و همچنین افزایش میانگین نمرات متغیر رضایت شغلی(001/0≥P ،55/17=  F) درکارکنان گروه ازمایشی نسبت به گروه کنترل گردید
نتایج:
باتوجه به نتایج پژوهش،  اموزش طرحواره درمانی گروهی می توانددرکیفیت زندگی کاری ورضایت شغلی کارکنان شرکت، موثرواقع شده وبدین ترتیب سطح بهره وری انان درسازمان افزایش یابد. ودراثراین آموزشها فردیاد می گیردکه پاسخ سازگارانه تری راجایگزین ذهنیت قبلی کند،که این امراحتمالاَ از میزان استرس و تنیدگی شغلی وی کاسته شده ومیزان رضایت شغلی وکیفیت زندگی کاری اوراافزایش خواهدداد؛ لذا پیشنهاد می شود برگزاری دوره های آموزشی جهت بالا بردن مهارت ها، با افزایش احساس مؤثر بودن و افزایش میل و انگیزش بیشتر به کار و بهبود کیفیت زندگی کاری  ، ورضایت شغلی به صورت منظم در برنامه کاری کارکنان قرار گیرد و یا درقالب محتواهای آموزشی، مثل پوستر و پیام های آموزشی کوتاه، برای تداوم هرچه بهتر عملکرد کاری و جلوگیری ازهرگونه آسیب ناشی از عدم رضایت شغلی ویاکیفیت زندگی کاری درنظرگرفته شود.(پیشنهادات عملی درپایان نتیجه گیری بطورمفصل امده است
 
شماره‌ی مقاله: 8
متن کامل [PDF 1017 kb]   (506 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: آموزش بهداشت(در محیط کار)
دریافت: 1400/2/24 | پذیرش: 1400/10/21 | انتشار: 1401/1/1

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.